De förryckta kusinerna & Det storslagna näsblodet Package

De Föryckta kusinerna contains
De försvinnande små (The Gashlycrumb Tinies)

Den tvivelaktige gästen (The Doubtful Guest)

Den västra flygeln (The West Wing)

Det fromma barnet (The Pious Infant)

En blå aladåb (The Blue Aspic)

Den elfte episoden (The Eleventh Episode)

De förryckta kusinerna (The Deranged Cousins)

Ett ovälkommet kall (The Disrespectful Summons)
Essay on Gorey by Jonas Ellerström


Det storslagana Näsblodet:
Skolexemplet (The Object lesson)
Aspdalsdressinen (The Willowdale Handcar)
Spökfallet (The Sinking Spell)
Den förgyllda fladdermusen
(The Gilded Bat)Den epiplektiska cykeln
(The Epiplectic Bicycle)
En limerick (A Limerick)
Det storslagna näsblodet (The Glorious Nosebleed)
De fruktansvärda snörmakerierna (Les Passementeries Horribles)
Essay on Gorey by Jonas Ellerström

 

Edward Gorey (1925–2000) är kultförfattarnas kultförfattare, tecknarnas tecknare och en av de märkligaste, mest fantastiska bokkonstnärerna i vår tid. Han debuterade 1953 och gav under fem årtionden ut över hundra böcker.

Boken innehåller ett utförligt efterord av Jonas Ellerströmom Edward Gorey och hans värld.

De förryckta kusinerna & Det storslagna näsblodet Package

450krPrice
  •